Rrjeti i të diplomuarve të Universitetit të Prishtinës

Duke qenë pjesë e Rrjetit Alumni, je më afër mundësive!

Regjistrohu si Alumni
img

Forma për donacione.

Plotëso formën e mëposhtme me të dhënat tuaja personale për dërgim të donacionit. Më pastaj do të kontaktoheni për mënyrën e dërgimit të pagesës.

Platforma e e-Karrierës dhe Alumni është mbështetur nga Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships, që financohet nga USAID dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe implementohet nga World Learning.