Shoqata e Alumni të Universitetit të Prishtinës


"Hasan Prishtina"

Duke qenë pjesë e Alumni UP je më afër mundësive!

Bashkohu me Alumni

Brikena Kelmendi, Anëtare

Posti/Kompania/Institucioni:
Udhëheqëse për Fiananca në Koropratën Rugove.

Shkollimi:

Brikena ka përfunduar studimet bachelor dhe master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në vitin 2007, respektivisht 2012. Në vitin 2006 përfundon studimet bachelor për gazetari në Kolegjin e Gazetarisë “Faik Konica” në Prishtinë.
Brikena vazhdoi edhe më tutje aftësimin e saj profesional në SCAAK, dhe në vitin 2016 mori titullin “Teknik i Kontabilitetit” nga SCAAK (Shoqat e kontabilisteve dhe auditoreve te Kosovës). Sot vazhdon me procesin e certifikimit për nivelin e dytë të SCAAK-ut – Kontabilist i Certifikuar.

Përvoja profesionale:

Në vitin 2007 ka filluar punën në Korporatën Rugove në cilësinë e financieres, e më vonë me zgjerimin e portofolios së produkteve të korporatës në cilësinë e drejtoreshës ekzekutive për “Djath Rugove”.
Përveç kësaj, Brikena është pjesë aktive e projekteve zhvillimore të Korporatës Rugove. Duke qenë pjesë e menaxhmentit të Korporatës Rugove, Brikena ka qenë pjesëmarrëse në projekte të ndryshme, duke përfshirë kampanjën e kompanisë me “Down Syndrome Kosova”, pjesë e rrjetit CSR, pjesemarrëse në projektin EUFORIA - Erasmus+, implementues të të cilit kanë qenë Kolegji Riinvest në Prishtinë si dhe Universiteti i Pejës “ Haxhi Zeka”.

Platforma e e-Karrierës dhe Alumni është mbështetur nga Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships, që financohet nga USAID dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe implementohet nga World Learning.