Shoqata e Alumni të Universitetit të Prishtinës


"Hasan Prishtina"

Duke qenë pjesë e Alumni UP je më afër mundësive!

Bashkohu me Alumni

Hidajete Gashi, Anëtare

Posti/Kompania/Institucioni:
Drejtoreshë për Financa-Meridian Corporation.

Shkollimi:

E diplomuar në Menaxhemnt dhe Informatikë në Fakultetin Ekonomik në UP. Trajnime profesionale: Business Leaders Day; Finance for Desicion Makers; CEED Pro; Crisis Management & Entrepreneur; Quality Systems Manager; Quality Austria; CEED Finance; Financial Management; Accountant Technician; Strategic Planning Training.

Përvoja profesionale:

Drejtoreshë për Financa, Drejtoreshë e thesarit, Kontrollere e Kontabilitetit në Korporatën Meridian.

Mirënjohjet:

Fides Prize for Philanthropy -Meridian Corporation; European CSR Prize for CSR Contribution in Kosovo-Meridian Corporation; Pact 4 Youth - CSR Europe -Meridian Express; Tax Payer of the Year-Meridian Express.

Platforma e e-Karrierës dhe Alumni është mbështetur nga Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships, që financohet nga USAID dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe implementohet nga World Learning.