Shoqata e Alumni të Universitetit të Prishtinës


"Hasan Prishtina"

Duke qenë pjesë e Alumni UP je më afër mundësive!

Bashkohu me Alumni

LajmeAlumni Nderi

Rreth nesh

Rrjeti Alumni ka nё fokus mbarëvajtjen profesionale tё individëve qё kanё kryer studimet nё Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“ dhe ndërlidhjen e tyre. Nëpërmjet takimeve dhe aktiviteteve, ndihmon në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve midis njëri- tjetrit të cilat janë mëse të nevojshme pas procesit të diplomimit dhe sidomos gjatë përballjes me tregun e punës.

Më Shumë

Alumni të shquar

img

Donacione

Iniciativa e donacioneve brenda Rrjetit Alumni të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina“, synon grumbullimin e të mirave financiare duke promovuar vullnetarizmin, me qellim të realizimit të objektivave nga komponentat:

  • Bursa për të diplomuarit
  • Pasurim bibliotekarë
  • Vizita studimore
  • Vizita rekreative (Kampe dhe udhetime me qellim të rrjetizimit)
  • Organizimin e aktiviteteve me karakter promocional të Rrjetit Alumni, etj...

Kjo iniciativë udhëheqët nga Bordi i Rrjetit Alumni të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina “, i cili ka për qëllim që të mirën financiare t’a përkthej në të mirë sociale për studentët, të diplomuarit, kampusin universitar dhe vendin tonë.

Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “ ka luajtur një rol të rëndësishëm në edukimin shoqeror në Kosovë. Qoftë në shkencë apo në art, inxhinieri apo drejtësi, mjekësi apo shkenca shoqërore, ai dhe ata që kanë ecur në sallat e tij të shenjtëruara, kanë bërë një ndikim të thellë për të mirë në shoqërinë tonë. 47 vjet, prove e suksesit dhe vitet në vijim bashkarisht do të na shërbejnë që të sigurohemi që trashëgimia vazhdon, në ngritjen e cilësisë së sherbimeve e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina“.

Bujaria juaj do të ndihmojë në përmirësimin e jetës së të diplomuarve dhe studentëve, si dhe do të rris cilësinë e sherbimeve të Rrjetit Alumni.

Për më shumë informata na shkruani në: alumni@uni-pr.edu

Forma për Donacion

Platforma e e-Karrierës dhe Alumni është mbështetur nga Transformational Leadership Program – Scholarships and Partnerships, që financohet nga USAID dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe implementohet nga World Learning.